in ,

3 สว่านยอดฮิต ที่ช่างต้องมีไว้ใช้งาน มาดูกัน

การเจาะรูด้วยดอกสว่านเป็นงานปกติของช่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ ช่างเหล็ก ช่างปรับ หรือช่างซ่อมบํารุง ต่างก็ต้องใช้ดอกสว่านในการเจาะรูค่อนข้างบ่อย การเจาะรูเป็นกระบวนการทําให้เกิดรูขึ้นกับชิ้นงาน โดยการขจัดเอาเนื้อวัสดุที่ไม่ต้องการออกด้วย ดอกสว่านหรือดอกเจาะซึ่งเป็นเครื่องมือตัดที่มี 2 คมตัด ดอกสว่านจะเจาะรูได้ก็ต้องอาศัย สว่านแท่น  หรือสว่าน

สว่าน ยอดฮิตที่ช่างมืออาชีพหรือช่างมือใหม่ต้องมี

สว่านไฟฟ้า

เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือพื้นฐานทางช่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานช่างทุกสาขา เพราะสามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวกในทุกสถานที่ในการเจาะรูที่ไม่ใหญ่มาก สว่านมือจะมีทั้งแบบกระแทก (Hammer Drills) สว่านโรตารี่ (Rotary Drills) ซึ่งมีไว้สําหรับเจาะงานคอนกรีตโดยใช้ดอกสว่านหรือดอกเจาะคอนกรีตและแบบธรรมดาสําหรับการเจาะงานทั่วไปโดยใช้ดอกสว่านไฮสปีด (High Speed Steel Drills) สําหรับเจาะงานโลหะ หรือดอกสว่านไฮคาร์บอนสําหรับเจาะงานไม้หรือพลาสติก สว่านมือโดยทั่วไปจะมีหัวจับดอกสว่านซึ่งสามารถจับดอกสว่านขนาด Ø1/16 – Ø1/2 นิ้ว และจับดอกสว่านชนิดก้านดอกสว่านเป็นชนิดก้านตรงได้เท่านั้น ก่อนการใช้งานสว่านมือนั้น ให้ใส่ดอกสว่านเข้าไปในหัวจับดอกสว่าน (Dril Chuck) แล้วขันด้วยดอกจําปา (Key Chuck) เพื่อจับดอกสว่านให้แน่นเท่านั้น ห้ามใช้ไขควงปากแบนและค้อนมาตอกที่หัวจับดอกสว่านโดย เด็ดขาด เพราะจะทําให้หัวจับดอกสว่านและไขควงปากแบนเสียหายได้

สว่าน
สว่าน มีทั้งสว่านไร้สาย และสว่านไฟฟ้า

สว่านแท่นแบบตั้งโต๊ะ และตั้งพื้น

เป็นสว่านแท่นพื้นฐานที่มีไว้เจาะรูขึ้นงานทุกชนิดเป็นหลัก แต่อาจใช้ทำหน้าที่อื่นด้วยก็ได้ เช่น การต๊าปเกลียวโดยการติดตั้งอุปกรณ์ต๊าปเกลียว ตัวสิยม เลย (เอสออสก) เป็น หมุนของเครื่อง สว่านแท่นจะมีกลไกให้ป้อนเจาะด้วยมือซึ่งมีใช้กกันทั่วไปในโรงงาน การเจาะมีความแน่นอนและให้กําลังในการป้อนเจาะได้มากกว่าสว่านมือ เจาะรูได้ใหญ่กว่า นอกจากนี้ยังมีสว่านแท่นชนิดที่มีกลไกให้ป้อนเจาะโดยอัตโนมัติซึ่งราคาจะแพงกว่ามาก สว่านแท่นนี้สามารถ จะได้รับดอกสว่านขนาดเล็กที่มีก้านดอกสว่านเป็นชนิดก้านดอกสว่านตรง โดยจับดอกสว่านด้วย หัวจับดอกสว่านที่ติดตั้งอยู่กับแกนหมุนสว่านแท่น และดอกสว่านขนาดโตชนิดก้านดอกสว่านเรียว จับด้วยปลอกสวม (Sleeves) ที่มีความเรียว (Tapers) เป็นแบบมอร์สเทเปอร์ (Morse Tapers) ขนาดต่างๆ 

สว่าน
สว่านแท่นแบบตั้งโต๊ะ เป็นสว่านแท่นที่มีขนาดตัวเครื่องเล็กกว่าสว่านท่นแบบตั้งพื้น

ถ้าไม่ได้ขนาดของความเรียวที่จะใช้งาน ก็สามารถที่จะสวมเพิ่ม ขนาดได้สวมเข้าที่แกนหมุนสว่านแท่นอีกที่หนึ่งเมื่อจะทําการเจาะในการใช้งานสว่านแท่นต้อง ระวังอย่าให้ไปเจาะโดนปากกาจับงานหรือแท่นโต๊ะสว่านแท่น เพราะจะทําให้เกิดความเสียหาย กับแท่นโต๊ะเครื่องและปากกาจับชิ้นงานได้ หากเกรงว่าดอกสว่านจะถูกป้อนลงมาเจาะ ก็ควรหา ไม้หรือวัสดุที่นิ่มรองรับข้างล่างทิศทางการป้อนเจาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ 

สว่านแท่นหมุนมือ

เป็นสว่านแท่นที่ใช้สําหรับเจาะชิ้นงานขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถนําชิ้นงานขึ้นไปเจาะบนแท่นโต๊ะสว่านแท่นตั้ง หรือตั้งโต๊ะได้เพราะชิ้นงานใหญ่และหนัก สว่านแท่นแขนหมุนจะเป็นสว่านแท่นขนาดใหญ่ มี กำลังมอเตอร์มากในการหมุนขับเพลาหมุน สามารถเจาะรูได้ทั้งรูขนาดใหญ่และรูขนาดเล็กได้ แต่การเจาะรูขนาดใหญ่จะคุ้มค่ามากกว่าเพราะกําลังมอเตอร์กินไฟฟ้ามากกว่า ใช้ได้กับดอกสว่านทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การเคลื่อนที่ขึ้นลงของแขนสว่านแท่นสามารถควบคุมได้โดยควบคุม การขับเคลื่อนของสกรูขับเคลื่อนในแนวดิ่ง และควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวสว่านแท่นด้วยการควบคุมการขับเคลื่อนของสกรูขับเคลื่อนในแนวนอน การควบคุมบังคับให้ดอกสว่านเคลื่อนที่ไป ที่ตําแหน่งที่จะเจาะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา โดยให้ปลายดอกสว่านไปอยู่ที่ตรงนี้ ตอกนําศูนย์ไว้พอดี

สว่าน
สว่านแท่นหมุนมือ เป็นสว่านที่ใช้มือหมุนให้หัวจับดอกสว่านเจาะ

สามารถดู สว่าน รุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่นี่

What do you think?

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0
สว่านไร้สาย

รู้หรือไม่ว่า สว่านกระแทก ไขควงกระแทก และไขควงไฟฟ้า แตกต่างกันอย่างไร

สว่านไฟฟ้า

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อ สว่านไฟฟ้า ที่ดีที่สุด